Martin Lehmann

Martin Lehmann

Geschäftsführung | Beratung | Produktion

Sascha Hodler

Sascha Hodler

Produktion | Komposition | Sound-Design

Joachim Budweiser

Joachim Budweiser

Produktion | Audio Post-Production | Sound-Design

Raphaël Rapha Gasser

Raphaël Rapha Gasser

Freelancer Produzent

Nora Ringgenberg

Nora Ringgenberg

Casting | Produktion

Pat Flückiger

Pat Flückiger

Beratung | Produktion | Komposition