Martin Lehmann

Geschäftsführung | Beratung | Produktion

Sascha Hodler

Produktion | Beratung | Sound-Design |

Joachim Budweiser

Leiter Produktion | Audio Post-Production | Sound-Design

Mia Hofmann

Produktion | Beratung | Casting

Milena Krstic

Praktikum

Pat Flückiger

Beratung | Produktion | Komposition